Предизвикателства и смисъл на живота след 40+

  • 21:08, 3 май 2018
  • 5.5k Преглеждания

Швейцарският психолог Карл Юнг нарича този етап следобеда на човешкия живот. И според него не можем да го живеем по програмата за неговата сутрин – защото, което е било голямо сутринта, ще бъде малко вечерта и това, което е било истина сутринта, вечерта ще се превърне в лъжа. Можем да наречем този период още край на илюзиите и осмисляне на живота, в който за мнозина предстоящото изглежда неприветливо и мрачно. След средата на живота в творчеството на писателите се появява трагизъм и философско съдържание. Архетипно в този смисъл е творчеството на Шекспир - комедиите му са написани между 20 и 30, а трагедиите – между 35 и 40 години. Този период разбърква и променя кардинално ценностите. Активността на жените се пренасочва от семейството към социалния растеж. Мъжете пък дават израз на игнорираните преди това чувства и емоции.
В студиото гостува психотерапевтът Кремена Станилова.

Коментари

Гледайте също