Пътят на шамана

  • 21:03, 31 май 2018
  • 5.9k Преглеждания

Шаманизмът е най-древният опит на човека да се свърже с „отвъдните” космични сили. Този тип астрално измерение, съдържащо различни сили и същества, позволява реални въздействия върху този свят. Душата на шамана се пренася там по време на екстатично или предизвикано от опиати трансово състояние. Пътуването може да се предприеме с гадателска цел, за лекуване на болест, за нанасяне на удар срещу врагове. Сред най-характерните особености на тази традиция е одушевяването и одухотворяването на целия околен свят. Освен това шаманите виждали всеобщата взаимовръзка на всички същества и възприемали човека като част от природата и Космоса. В студиото гостува Веселин Георгиев.

Коментари

Гледайте също