"Без формат" - Вреди ли на здравето мобилната телефония?

  • 10:57, 15 юни 2018
  • 6.8k Преглеждания

Почти 3 милиарда по цялото земно кълбо използват ежедневно мобилни телефони. Изследванията са доста противоречиви. Най-обезпокоителните заключения показват, че разговори над две минути буквално пържат мозъка, тъй като в него има течности, които се нагряват от телефона и това може да доведе до сериозни заболявания като рак на очите и мозъка. Вредните въздействия от клетъчния телефон се проявява и когато той е прибран в джоба ни, защото облъчването засяга директно репродуктивните органи. Елекромагнитни вълни излъчват и лаптопите, рутерите, плазмени телевизори, клетките на мобилните оператори, микровълновите печки. Доколко трябва да се тревожим и кои са начините да ограничим въздействието на електромагнитния смог - това ще ни каже днес проф. Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии към БАН.

Коментари

Гледайте също