"Без формат" - Вреди ли на здравето мобилната телефония?

Почти 3 милиарда по цялото земно кълбо използват ежедневно мобилни телефони. Изследванията са доста противоречиви. Най-обезпокоителните заключения показват, че разговори над две минути буквално пържат мозъка, тъй като в него има течности, които се нагряват от телефона и това може да доведе до сериозни заболявания като рак на очите и мозъка. Вредните въздействия от клетъчния телефон се проявява и когато той е прибран в джоба ни, защото облъчването засяга директно репродуктивните органи. Елекромагнитни вълни излъчват и лаптопите, рутерите, плазмени телевизори, клетките на мобилните оператори, микровълновите печки. Доколко трябва да се тревожим и кои са начините да ограничим въздействието на електромагнитния смог - това ще ни каже днес проф. Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии към БАН.

Практически методи: Багуа Джан

Багуа Джан е едно от базови бойни изкуства в Китай, развиващо вътрешната енергия. Базирано е на теорията на постоянната промяна в съответствие с настоящата ситуация като по този начин се надделява над противника с умение, а не с груба сила.То е физическо проявление на Вселенските закони в движение и като такова принадлежи към двигателните практики, произлезли от Даоистката йога. Сред майсторите е известно като “Изкуството на развиване на вътрешната сила чрез движение по кръг” или бойният метод на “Небесният дракон”. Даоистките адепти го наричат “Изуството на въртящите се небесни спирали”. Цялостната теоретична и практическа концепция на Багуа Джан има своето обоснование в древния китайски ръкопис “Книга на промените”. Това е същият универсален принцип, използван от суфи-дервишите и от японското Айкидо. Багуа Джан е най-бързият и мощен метод за научаване на правилно движение, на самолечение и действие чрез активна не-агресия със себе си и света. В студиото гостува Ивайло Димитров

Пътят на шамана

Шаманизмът е най-древният опит на човека да се свърже с „отвъдните” космични сили. Този тип астрално измерение, съдържащо различни сили и същества, позволява реални въздействия върху този свят. Душата на шамана се пренася там по време на екстатично или предизвикано от опиати трансово състояние. Пътуването може да се предприеме с гадателска цел, за лекуване на болест, за нанасяне на удар срещу врагове. Сред най-характерните особености на тази традиция е одушевяването и одухотворяването на целия околен свят. Освен това шаманите виждали всеобщата взаимовръзка на всички същества и възприемали човека като част от природата и Космоса. В студиото гостува Веселин Георгиев.

Древното познание на Таро

22 са така наречените Големи Аркани в Таро, в превод Големите Тайни, и те представят базисните модели, заложени в човешкото подсъзнание. Много източници свързват Таро с древния Египет и родоначалника на езотериката - Хермес Трисмегист. Ако съотнесем неговата теза „Каквото горе, това и долу“, с която той обобщава взаимовръзката между микро и макрокосмоса, към Таро, ще се получи - Каквото вътре в мен (в подсъзнанието), такова и навън, в образа на картата. Смята се, че в Европа картите са пренесени от кръстоносците през 15 век и богатите италиански фамилии започват да поръчват изработката на красиви и луксозни колоди. В края на 19 и началото на 20 век картите стават част от практиките на тайните общества и по - специално на Ордена на Златната зора. Карл Юнг, бащата на модерната психология, изследва взаимовръзката между символиката в Таро и психологическата матрица на човечеството, която той нарича колективно несъзнавано. Гост в студиото

Черните дупки и бъдещето на Вселената

Ако нещо може да илюстрира колко малко ни е известно за Космоса, това са черните дупки. Няма как да ги видим, защото дори светлината не може да се отскубне от тяхното мощно гравитационно притегляне. Не знаем от какво са изградени и какво се случва, когато една черна дупка умре. Учените дори не са постигнали съгласие дали те са масивни триизмерни страшилища или просто двуизмерни повърхности, проектирани в три измерения, точно като холограми. Знаехме, че черните дупки обикновено поглъщат и не изхвърлят навън. Но преди по-малко от две години изследователи станаха свидетели на изключително странно явление при черната дупка Маркарян 335, която се намира на 324 милиона светлинни години от Земята. Два космически телескопа на НАСА наблюдаваха как супермасивната черна дупка „изстрелва“ от вътрешността си своята корона. Подобно явление не е било наблюдавано никога по-рано. И така - какво крият черните дупки? Път към други светове, безгранична енергетика , смъртта на Вселената

Фактори, които влияят на жертвите на природни бедствия

Независимо от развитието на науката и технологиите от всестранния прогрес на човечеството, то все още дава хиляди жертви и материални щети за милиони долари на природните екологични катастрофи. През последните години сме свидетели на такива бедствия, които поставиха на много сериозни изпитания дори високоразвити страни като Япония, Германия, САЩ и други. Освен от мащаба на стихията броят на жертвите зависи от редица други фактори, които ще анализираме сега. В студиото ни гостува Докторът на техническите науки и доктор по физика проф.Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии към БАН.

Предизвикателства и смисъл на живота след 40+

Швейцарският психолог Карл Юнг нарича този етап следобеда на човешкия живот. И според него не можем да го живеем по програмата за неговата сутрин – защото, което е било голямо сутринта, ще бъде малко вечерта и това, което е било истина сутринта, вечерта ще се превърне в лъжа. Можем да наречем този период още край на илюзиите и осмисляне на живота, в който за мнозина предстоящото изглежда неприветливо и мрачно. След средата на живота в творчеството на писателите се появява трагизъм и философско съдържание. Архетипно в този смисъл е творчеството на Шекспир - комедиите му са написани между 20 и 30, а трагедиите – между 35 и 40 години. Този период разбърква и променя кардинално ценностите. Активността на жените се пренасочва от семейството към социалния растеж. Мъжете пък дават израз на игнорираните преди това чувства и емоции. В студиото гостува психотерапевтът Кремена Станилова.

Паралелните вселени

Всички ефекти и частици материя, които наблюдаваме във Вселената, може да се окажат само проекция в една своеобразна холограма. Едновременно с нашата, съществуват и други Вселени с повече или по-малко измерения, а това, което не се връзва във физичните теории, може да бъде приписано на хипотезата, че Вселената е холограма. Японци доказаха математически холографския принцип, според който гравитацията в нашата Вселена е следствие на вибрация на струни. Те пък са проекция на безгравитационна Вселена с едно измерение. Някои теоретични физици вярват, че съществува вселена,обратна, огледална на нашата, където времето се движи в обратна посока. От нашата гледна точка и положение в пространството, времето в паралелна вселена се движи назад. Гост в студиото е проф. Лъчезар Филипов.

Духовните измерения на болестта

Състоянието на нашето тяло е огледало на нашата същност. Болестта идва, когато не сме успели да запазим хармонията, за да ни помогне да се върнем към нея. Тя е знак, че сме загубили пътя. И не изчезва с премахването на симптомите, а с промяната. Лечението е в откриването на причините и справянето с тях. Какво послание носи болестта? Какво я провокира? И как да върнем баланса? На тези въпроси търсим отговор заедно с госта в студиото Илияна Смилянова.

Развенчаните митове в медицината

Съвременната конвенционална медицина изхожда от разбирането, че болестта е външен фактор, срещу който лекарят трябва да воюва със синтетични медикаменти и хирургия. Корените на тази концепция откриваме още при древногръцкият философ Аристотел , които приемал, че болестта е разпознаваема по определени признаци и че ако проблемите са във физическото тяло би трябвало да им въздействаме с физически средства. С днешна дата обаче все по-настойчиво се коментира фактът, че масово и ненужно се изписват антибиотици, което причинява резистентност. Немалко разкрития показват и неоправданото извършване на хирургични операции. Според една конспиративна теория фармацевтичната индустрия през този век е взела контрола над болниците, медицинските университети и научно-изследователската работа в тях. Накъде върви медицината? На този въпрос ще търсим отговор днес. В студиото гостува д-р Румен Стоилов.

Търси в „Без формат“