България в мен

Един формат, в който надникваме в живота и перипетииите на българи, които живеят в емигранство.