От 10 години в Златоград чакат да им докарат геотермална вода от Ерма река, за проекта още не може да се осигури финансиране

  • 19:38, 31 July 2019
  • 1,624 Преглеждания

Коментари

Гледайте също