В Мадан си "отглеждат" кадри за работа в мините

  • 19:23, 12 January 2024
  • 5.1k Преглеждания

Минното дружество в Мадан и Професионалната гимназия в града си партнират при обучението на кадри, които след това да работят в рудниците. Част от децата продължават образованието си във висши учебни заведения по стипендиантски програми.

Коментари

Гледайте също