Все повече хора постъпват на лечение в кърджалийската болница

  • 19:56, 30 January 2024
  • 2k Преглеждания

16 752-ма пациенти са били лекувани в отделенията на кърджалийската болница през 2023 г. Броят им е с около 1500 повече в сравнение с предходната година. Расте и броят на здравно неосигурените лица, посетили Спешното отделение.

Коментари

Гледайте също