Красимир Ранков

Красимир Ранков за мъжкото начало, славата и нещата от живота на актьора

Мехмед Ходжа

Ще излезат много лъжепророци