Сесия на общински съвет Асеновград 26 01 2022

В рамките на 30-40 секунди на около 55 мин. от видеоматериала има лек проблем в картината.

Търси в „Общински сесии Асеновград“