Шест случая на агресия срещу служители на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали от началото на годината

  • 19:30, 21 September 2022
  • 915 Преглеждания

Случаите на агресия в Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали зачестяват. В повечето от тях става въпрос за вербална агресия. Според медиците само ефекткивното прилагане на закона може да гарантира сигурност и спокойствие на работата им.

Коментари

Гледайте също