Започна принудителното премахване на излезлите от употреба автомобили в Кърджали

  • 19:02, 4 July 2024
  • 3k Преглеждания

Започна принудителното премахване на спрените от движение автомобили в Кърджали. Акцията е на предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“. Тя стартира в началото на месец февруари с уведомителни писма до собствениците за доброволно преместване.

Коментари

Гледайте също