Женски египетски практики

Австралийката Триша Крофт е посветена в древните египетски практики на богинята Изида. В това интервю тя споделя какви знания е придобила в храмовете на древната цивилизация, каква е спецификата на египетските мистерии и как една жена се превръща в жрица. Отговаря на въпросите защо матката е извор на женската сила, от какво се привлича мъжът и как нежният пол може да върне мощта си.

Жак Атали: Кратка история на бъдещето

Такъв текст в книгата няма. Не се заблуждавайте. В книгата има глава за застаряването на населението, но този текст който четат във видеото не е от книгата на Жак Атали. Уважаеми читатели, внимавайте !

Булеварди - Брюксел

Доктор Симон Голд - Как ни баламосват с ваксините

Доктор Симон Голд - Как ни баламосват с ваксините.