Хасково JAZZ 2023

Женски египетски практики

Австралийката Триша Крофт е посветена в древните египетски практики на богинята Изида. В това интервю тя споделя какви знания е придобила в храмовете на древната цивилизация, каква е спецификата на египетските мистерии и как една жена се превръща в жрица. Отговаря на въпросите защо матката е извор на женската сила, от какво се привлича мъжът и как нежният пол може да върне мощта си.