Пътят на шамана

Шаманизмът е най-древният опит на човека да се свърже с „отвъдните” космични сили. Този тип астрално измерение, съдържащо различни сили и същества, позволява реални въздействия върху този свят. Душата на шамана се пренася там по време на екстатично или предизвикано от опиати трансово състояние. Пътуването може да се предприеме с гадателска цел, за лекуване на болест, за нанасяне на удар срещу врагове. Сред най-характерните особености на тази традиция е одушевяването и одухотворяването на целия околен свят. Освен това шаманите виждали всеобщата взаимовръзка на всички същества и възприемали човека като част от природата и Космоса. В студиото гостува Веселин Георгиев.

Древното познание на Таро

22 са така наречените Големи Аркани в Таро, в превод Големите Тайни, и те представят базисните модели, заложени в човешкото подсъзнание. Много източници свързват Таро с древния Египет и родоначалника на езотериката - Хермес Трисмегист. Ако съотнесем неговата теза „Каквото горе, това и долу“, с която той обобщава взаимовръзката между микро и макрокосмоса, към Таро, ще се получи - Каквото вътре в мен (в подсъзнанието), такова и навън, в образа на картата. Смята се, че в Европа картите са пренесени от кръстоносците през 15 век и богатите италиански фамилии започват да поръчват изработката на красиви и луксозни колоди. В края на 19 и началото на 20 век картите стават част от практиките на тайните общества и по - специално на Ордена на Златната зора. Карл Юнг, бащата на модерната психология, изследва взаимовръзката между символиката в Таро и психологическата матрица на човечеството, която той нарича колективно несъзнавано. Гост в студиото

Черните дупки и бъдещето на Вселената

Ако нещо може да илюстрира колко малко ни е известно за Космоса, това са черните дупки. Няма как да ги видим, защото дори светлината не може да се отскубне от тяхното мощно гравитационно притегляне. Не знаем от какво са изградени и какво се случва, когато една черна дупка умре. Учените дори не са постигнали съгласие дали те са масивни триизмерни страшилища или просто двуизмерни повърхности, проектирани в три измерения, точно като холограми. Знаехме, че черните дупки обикновено поглъщат и не изхвърлят навън. Но преди по-малко от две години изследователи станаха свидетели на изключително странно явление при черната дупка Маркарян 335, която се намира на 324 милиона светлинни години от Земята. Два космически телескопа на НАСА наблюдаваха как супермасивната черна дупка „изстрелва“ от вътрешността си своята корона. Подобно явление не е било наблюдавано никога по-рано. И така - какво крият черните дупки? Път към други светове, безгранична енергетика , смъртта на Вселената

Фактори, които влияят на жертвите на природни бедствия

Независимо от развитието на науката и технологиите от всестранния прогрес на човечеството, то все още дава хиляди жертви и материални щети за милиони долари на природните екологични катастрофи. През последните години сме свидетели на такива бедствия, които поставиха на много сериозни изпитания дори високоразвити страни като Япония, Германия, САЩ и други. Освен от мащаба на стихията броят на жертвите зависи от редица други фактори, които ще анализираме сега. В студиото ни гостува Докторът на техническите науки и доктор по физика проф.Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии към БАН.

Предизвикателства и смисъл на живота след 40+

Швейцарският психолог Карл Юнг нарича този етап следобеда на човешкия живот. И според него не можем да го живеем по програмата за неговата сутрин – защото, което е било голямо сутринта, ще бъде малко вечерта и това, което е било истина сутринта, вечерта ще се превърне в лъжа. Можем да наречем този период още край на илюзиите и осмисляне на живота, в който за мнозина предстоящото изглежда неприветливо и мрачно. След средата на живота в творчеството на писателите се появява трагизъм и философско съдържание. Архетипно в този смисъл е творчеството на Шекспир - комедиите му са написани между 20 и 30, а трагедиите – между 35 и 40 години. Този период разбърква и променя кардинално ценностите. Активността на жените се пренасочва от семейството към социалния растеж. Мъжете пък дават израз на игнорираните преди това чувства и емоции. В студиото гостува психотерапевтът Кремена Станилова.

Паралелните вселени

Всички ефекти и частици материя, които наблюдаваме във Вселената, може да се окажат само проекция в една своеобразна холограма. Едновременно с нашата, съществуват и други Вселени с повече или по-малко измерения, а това, което не се връзва във физичните теории, може да бъде приписано на хипотезата, че Вселената е холограма. Японци доказаха математически холографския принцип, според който гравитацията в нашата Вселена е следствие на вибрация на струни. Те пък са проекция на безгравитационна Вселена с едно измерение. Някои теоретични физици вярват, че съществува вселена,обратна, огледална на нашата, където времето се движи в обратна посока. От нашата гледна точка и положение в пространството, времето в паралелна вселена се движи назад. Гост в студиото е проф. Лъчезар Филипов.

Духовните измерения на болестта

Състоянието на нашето тяло е огледало на нашата същност. Болестта идва, когато не сме успели да запазим хармонията, за да ни помогне да се върнем към нея. Тя е знак, че сме загубили пътя. И не изчезва с премахването на симптомите, а с промяната. Лечението е в откриването на причините и справянето с тях. Какво послание носи болестта? Какво я провокира? И как да върнем баланса? На тези въпроси търсим отговор заедно с госта в студиото Илияна Смилянова.

Развенчаните митове в медицината

Съвременната конвенционална медицина изхожда от разбирането, че болестта е външен фактор, срещу който лекарят трябва да воюва със синтетични медикаменти и хирургия. Корените на тази концепция откриваме още при древногръцкият философ Аристотел , които приемал, че болестта е разпознаваема по определени признаци и че ако проблемите са във физическото тяло би трябвало да им въздействаме с физически средства. С днешна дата обаче все по-настойчиво се коментира фактът, че масово и ненужно се изписват антибиотици, което причинява резистентност. Немалко разкрития показват и неоправданото извършване на хирургични операции. Според една конспиративна теория фармацевтичната индустрия през този век е взела контрола над болниците, медицинските университети и научно-изследователската работа в тях. Накъде върви медицината? На този въпрос ще търсим отговор днес. В студиото гостува д-р Румен Стоилов.

Майндфулнес - изпълване със съзнание

Това е практика за присъствие в настоящия момент. Умението да видиш нещото, което наистина се разкрива пред теб и не да го съдиш, а да го погледнеш и разбереш. Това е да кажеш „Да“ на живота, такъв, какъвто се разкрива пред теб. Томографско изследване на мозъка показва, че с практикуването на майндфулнес метода видимо се смалява центърът на амигдалата, на който при силен стрес дължим реакцията си „бягство или борба“. След няколко седмици редовно изпълняване на упражненията, амигдалата се свива, а предната част на мозъка, която отговаря за нашето съзнание и висши функции, като концентрация и взимане на решения, се уплътнява. Човек става по-спокоен, по-малко импулсивен и след време постига вътрешен мир. В студито гостува основателката на BISEI – Български институт за социална и емоционална интелигентност Поли Фистолера.

Търси в „Без формат“