Легенда за Алтън Маруда

Легенда за Турчин мост

Легенда за Река Арда

Бела съм, бела, юначе

Търси в „Неопитомените Родопи“