ЮЦДП-Смолян създаде над 154 хектара нови гори на територията си

  • 20:37, 3 January 2024
  • 1,725 Преглеждания

Над 154 хектара нови гори създаде Южноцентралното държавно предприятие в Смолян в рамките на година при изпълнението на проект по Оперативна програма "Околна среда". Освен залесяването със средствата са закупени техника и оборудване. Напълно обновена е шишаркосушилнята, която е единствена по рода си.

Коментари

Гледайте също