Рядък вид птица, смятана за изчезнала като гнездяща у нас, е забелязана в Хасково

  • 21:08, 3 January 2024
  • 2.3k Преглеждания

Рядък вид птица за България е била забелязана в област Хасково. Стрепетът се е смятал за изчезнал гнездящ вид в региона. Последно е бил наблюдаван преди 100 години.

Коментари

Гледайте също