Развитие на човека по Златното сечение

  • 13:42, 21 януари 2021
  • 1,278 Преглеждания

Златното сечение е ирационално число в математиката, което изразява отношение на части, за които по-голямата се отнася към по-малката част така, както цялото към по-голямата. Отбелязва се с гръцката буква фи и има стойност приблизително равна на 1.618. Открива се навсякъде - от природата и архитектурата до Млечния път, спиралата на ДНК, дизайна на човешкото тяло, маркетинга и дори финансовите пазари. Този мистериозен код е въплътен в изкуството на Леонардо и Микеланджело и в музиката на Бетховен и Моцарт.
В днешно време е по-популярна теорията, че името на числото Фи идва от редицата на Фибоначи, в която всяко следващо число е сборът на предходните две, а съотношението между последните две числа в редицата е невероятно близо до златното сечение. Как човешкият живот се вписва в този числов ред?
За това ще разговаряме днес с моя гост Иво Величков. Той е психотерапевт и председател на Българска асоциация по хипноза.

Коментари

Гледайте също

Търси в „Без формат“